Trang bị kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Cập nhật 16/8/2023, 09:08:29

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ LaLiSa thành phố Pleiku tổ chức khai giảng lớp kỹ năng sống cho các em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh.

Trong thời gian 10 buổi, các em được tiếp thu một số kiến thức và kỹ năng trong giao tiếp, kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Nội dung giảng dạy tại các lớp kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được Trung tâm Ngoại ngữ LaLiSa nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, trong đó lựa chọn chủ đề phù hợp với từng nhóm trẻ; tập trung vào những kỹ năng cần thiết thường xuyên diễn ra trong cuộc sống thường nhật như đi sâu phân tích những kiến thức về nhận biết cảm xúc và kỹ năng để ứng phó tích cực với cảm xúc. Bên cạnh đó, thông qua những trò chơi, những bức tranh và những tình huống cụ thể, các em được phát biểu cảm nhận và bày tỏ những suy nghĩ của bản thân; được thể hiện giải pháp ứng phó tích cực mà mình lựa chọn. Thông qua lớp kỹ năng này góp phần bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tạo cơ hội cho các em phát huy bản thân, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, là nền tảng trở thành người công dân có ích trong xã hội.

CTV Đức Thành


Lượt xem: 5

Trả lời