Trả lời ý kiến cử tri về việc chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại huyện Chư Sê bị thu hồi đất để làm đường tránh

Cập nhật 27/2/2023, 09:02:56

Nhận được ý kiến cử tri tỉnh Gia Lai về nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ báo cáo và đề nghị Quốc hội bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, chấm dứt việc khiếu kiện đông người, kéo dài, tiềm ẩn mất an ninh trật tự tại địa phương”, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có công văn trả lời như sau:

Liên quan đến đề nghị bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng để hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê theo Kết luận thanh tra số 80/KL-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Bộ GTVT đã rà soát hồ sơ, tài liệ do UBND tỉnh Gia Lai cung cấp và nhận thấy việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng chưa đúng với quy định dẫn đến phải bổ sung kinh phí là lỗi của UBND huyện Chư Sê. Do đó, địa phương có trách nhiệm đối với phần kinh phí đề nghị bổ sung vượt tổng mức đầu tư Dự án, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra nhà nước bảo đảm tuân thủ quy định.

Về đề xuất bố trí kinh phú trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nên không có khả năng cân đối bố trí.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét đề xuất bố trí từ các nguồn vốn hợp, bao gồm nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 để xử lý theo quy định./.

BT: Trương Trang


Lượt xem: 3

Trả lời