TP. Pleiku tập huấn áp dụng các mô hình kinh tế cho gần 15.000 lượt người dân tộc thiểu số

Cập nhật 05/6/2023, 16:06:18

TP. Pleiku tập huấn áp dụng các mô hình kinh tế cho gần 15.000 lượt người dân tộc thiểu số

Xác định xây dựng các mô hình phát triển kinh tế là bước đi quan trọng trong việc nâng cao thu nhập và bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân, TP. Pleiku đã tăng cường vận động người dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Trong giai đoạn 2013-2023, TP. Pleiku đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho gần 15.000 lượt người dân tộc thiểu số trên địa bàn áp dụng các mô hình kinh tế; đồng thời, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật các mô hình như: Mô hình nuôi heo địa phương, mô hình nuôi bò cái sinh sản, mô hình trồng măng Tây, mít Thái, mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê,…nhằm giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thúy Diện – Huy Toàn


Lượt xem: 7

Trả lời