Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt hơn 9.670 tỷ đồng

Cập nhật 23/7/2018, 15:07:29

Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt hơn 9.670 tỷ đồng, đạt 43,98% Nghị quyết, tăng 9,08% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, tỉnh đã kịp thời phân bổ hơn 3.276 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương và thông báo kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các chủ đầu tư để sớm triển khai dự án. Tính đến thời điểm điểm này, khối lượng thực hiện đạt 493,8 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch và công tác giải ngân đạt hơn 776 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tổng số 64 dự án khởi công mới năm 2018 đã có 1 dự án hoàn thành, 45 dự án đang thi công, các dự án khác đang trong giai đoạn hoàn chỉnh hồ sơ./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

 


Lượt xem: 22

Trả lời