Tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật 19/1/2019, 15:01:48

 Sáng ngày 18/01, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Với mục đích nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2018; xác định đúng, đầy đủ, khả thi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác năm 2019, Hội nghị đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ở cơ sở, liên quan đến một số nội dung như: công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho báo cáo viên ở cơ sở….Theo đó, lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập mà các địa phương trên địa bàn tỉnh đang gặp phải, tạo tiền đề thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp năm 2019 và những năm tiếp theo. Những kiến nghị, đề xuất  không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp gửi đến các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết./.

 Bích Thủy, Thanh Sáng


Lượt xem: 12

Trả lời