Tổng kết công tác thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh năm 2013.

Cập nhật 17/12/2013, 13:12:39

Khối thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 

Khối thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 

Năm 2013, Khối thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong khối gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời tập trung xây dựng củng cố hệ thống tổ chức Hội, quan tâm phát triển hội viên từ cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt, nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo sức lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu…. Cũng tại hội nghị, bên cạnh việc tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động năm 2013, 6 tổ chức thuộc Khối thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh cũng đã thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014…/.

Đoàn Bình-Thanh Sáng


Lượt xem: 42

Trả lời