Tổng kết công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Pleiku

Cập nhật 31/3/2023, 09:03:42

Sáng ngày 30 tháng 03, Thành ủy Pleiku đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku.

Những năm qua, Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, các xã, phường của thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện và nâng lên. Cụ thể đến cuối năm 2022, trên địa bàn thành phố còn 248 hộ nghèo; 522 hộ cận nghèo, trong đó số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 2,16%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, thành phố có 07 làng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, hội nghị đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Pleiku cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

CTV Phương Thảo – Bá Bính


Lượt xem: 14

Trả lời