Toàn tỉnh tái canh được trên 2.800 ha cà phê trong năm 2017

Cập nhật 14/11/2017, 16:11:59

Tính đến cuối tháng 10/2017, toàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện tái canh được gần 2.850 ha cà phê, vượt gần 30% kế hoạch.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2020, thực hiện tái canh gần 18.000 ha cà phê. Để hoàn thành mục tiêu này rất cần sự nỗ lực của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay đó chính là nguồn vốn vay ưu đãi. Theo nhiều người trồng cà phê; hiện nay, việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho tái canh cà phê rất khó khăn do thủ tục quá nhiều khâu, lãi suất còn cao và thời hạn quá ngắn so với giai đoạn tái canh đến lúc có thu nhập./.

Ngô Thanh,Đặng Trà


Lượt xem: 15

Trả lời