Toàn tỉnh hiện có 5 mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap

Cập nhật 16/1/2018, 16:01:38

Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, sản xuất rau an toàn theo chuẩn VietGAP là xu hướng tất yếu, trong tương lai sẽ là điều kiện bắt buộc nếu người sản xuất muốn tiêu thụ được sản phẩm.

Theo đó, tỉnh Gia Lai đã xây dựng được 5 mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 13,8 ha tập trung ở các địa phương như TP Pleiku, thị xã Ayun Pa, Đak Đoa, Phú Thiện và huyện Krông Pa. Tuy nhiên, để nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn, tiến tới nền nông nghiệp sản xuất sạch, bền vững, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nông dân hiểu lợi ích khi sản xuất nông nghiệp sạch. Đồng thời, có chính sách thu hút đầu tư để thúc đẩy áp dụng rộng rãi mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP, hình thành chuỗi hệ thống phân phối thực phẩm an toàn kết nối đến người tiêu dùng./.

Lệ Xuân, Minh Trung


Lượt xem: 34

Trả lời