Toàn tỉnh Gia Lai có trên 231 ngàn ha cây trồng các loại thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Cập nhật 17/12/2022, 14:12:26

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 231.000 ha các loại cây trồng thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 Đối tượng tham gia liên kết gồm có 81 hợp tác xã, 72 tổ hợp tác, trên 11.800 hộ nông dân và trên 42 doanh nghiệp tham gia đầu chuỗi liên kết, trong đó có những chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn. Việc đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản không chỉ giúp gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần bảo đảm tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định cho nông dân, mà các doanh nghiệp khi tham gia liên kết sản xuất với nông dân còn chủ động được nguồn cung sản phẩm nông nghiệp với giá cả ổn định. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với những nội dung cụ thể như: Hỗ trợ tư vấn liên kết, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ về giống, vật tư, nhãn mác sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới theo mô hình ứng dụng công nghệ cao./.

 Lệ Xuân , R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời