Toàn tỉnh Gia Lai có 89 Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”

Cập nhật 16/9/2022, 15:09:37

Năm 2021, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 64.000 hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2022, số lượng hội viên nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi tăng cao với hơn 98.200 hộ đã đăng ký.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 07 Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được thành lập mới, nâng tổng số CLB toàn tỉnh lên 89 CLB với gần 3.000 thành viên tham gia. Trong đó có 15 CLB cấp huyện và 74 CLB cấp xã. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã khơi dậy khát vọng vươn lên trong sản xuất kinh doanh của các hộ nông dân, từng bước thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

 Trương Trang, Minh Trung


Lượt xem: 9

Trả lời