Toàn tỉnh Gia Lai có 70 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM)

Cập nhật 05/6/2020, 14:06:08

Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Gia Lai có 71/184 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thì còn 70/182 xã đạt chuẩn NTM. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 27 xã đạt chuẩn NTM, 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 huyện Kbang và Đak Pơ đạt chuẩn huyện NTM.

Từ năm 2011 đến 2019, cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, đoàn thể, người dân, doanh nghiệp và các lực lượng khác, toàn tỉnh đã có 70 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018; 2 thị xã An Khê và Ayun Pa có 100% xã đạt chuẩn NTM, đủ điều kiện đề nghị Trung ương xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM tỉnh Gia Lai vẫn còn gặp nhiều khó khăn như:  tỷ lệ đạt chuẩn một số tiêu chí như hộ nghèo, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật… vẫn còn thấp. Đặc biệt, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiến độ giải ngân của các địa phương chậm. Vì vậy, thời gian tới, các ngành và địa phương cần tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM, triển khai Chương trình OCOP, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết gắn với thị trường tiêu thụ nông sản, đào tạo nghề nông thôn và hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí khó như: môi trường, hộ nghèo./.

Lệ Xuân, Huy Toàn


Lượt xem: 29

Trả lời