Toàn tỉnh có hơn 31.400 học sinh không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Cập nhật 11/10/2021, 13:10:30

Theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, tại tỉnh Gia Lai nhiều xã khu vực III, khu vực II đạt chuẩn nông thôn mới được xác định xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo đó, năm học 2021 – 2021 thực hiện theo QĐ 861 toàn tỉnh Gia Lai có hơn 31.400 học sinh không còn được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Trước đây hơn 31.400 học sinh tại các xã vùng II, vùng III  hưởng được cấp thẻ miễn phí theo khu vực. Tuy nhiên, từ ngày 1-7, nhiều làng, xã trong tỉnh đã được xác định lại thuộc khu vực 1 nên các em phải chuyển về hình thức BHYT học sinh nên chỉ được  nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh  cần đóng 70% còn lại. Trong đó, có nhiều em mặc dù không thuộc gia đình nghèo hay cận nghèo nhưng điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn, vì vậy, công tác vận động các em tiếp tục tham gia BHYT đang là bài toán khó cho ngành BHYT tỉnh Gia Lai. /.

Linh Chi, Viễn Khánh


Lượt xem: 6

Trả lời