Toàn tỉnh có 13 công đoàn cơ sở mới được thành lập

Cập nhật 22/8/2017, 15:08:04

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 13 CĐCS mới được thành lập với 340 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn hiện có là 59.508 đoàn viên/63.130 Công nhân viên chức – Lao động và 1.731 CĐCS trên toàn tỉnh.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 1.700 đoàn viên trong năm 2017 và thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thực hiện đó là yêu cầu các cấp công đoàn cần nắm chắc tình hình người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn, dự báo sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS./.

Lệ Xuân, R. Piên


Lượt xem: 19

Trả lời