Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

Cập nhật 10/7/2020, 10:07:13

Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Chư Prông tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020).

Cùng với sự ra đời, lớn mạnh của lực lượng TNXP Việt Nam ngày 28/4/2010 Hội Cựu TNXP huyện Chư Prông được thành lập với 34 hội viên, đến nay hội có 56 hội viên đang sinh hoạt. Trong những năm qua, hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban ngành lập hồ sơ giải quyết các chế độ, chính sách đối với TNXP, qua đó 100% Hội viên của hội thuộc diện hưởng chế độ chính sách đều được hưởng chế độ. Cùng với đó, Hội cũng đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Các phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”, xây dựng quỹ hội giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã và đang phát triển một cách mạnh mẽ.

Dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2020).

CTV Rơ Lan Viện (Huyện Chư Prông)

 


Lượt xem: 48

Trả lời