Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 có 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật 03/1/2023, 09:01:37

Tính đến cuối năm 2022, tỉnh Gia Lai có 3/17 địa phương cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là TP.Pleiku cùng 2 thị xã là An Khê và Ayun Pa. 

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có thêm 7 địa phương cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là các huyện: Kbang, Đak Pơ, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ia Grai và Đak Đoa. Và toàn tỉnh sẽ có 10 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, qua thống kê đến cuối năm 2022, ngoài 3 địa phương đã đạt chuẩn thì các huyện còn lại đạt từ 2 đến 6 tiêu chí trong tổng số 9 tiêu chí nông thôn mới của địa phương cấp huyện; tính bình quân mới chỉ đạt 3 tiêu chí/huyện. Do đó, để đảm bảo hoàn thành được mục tiêu đề ra thì đòi hỏi cần có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng sự chung sức, đồng lòng của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

 Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 1

Trả lời