Tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2020 có trên 7.000 doanh nghiệp hoạt động  

Cập nhật 14/6/2018, 10:06:35

Hơn 7.000 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đây là một trong những mục tiêu phấn đấu của tỉnh Gia Lai đến năm 2020, trong đó tối thiểu 0,5% là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, nhất là UBND 17 huyện, thị xã, thành phố sớm xây dựng giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh cũng như kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả đối với công tác kêu gọi thu hút doanh nghiệp. UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh thắt chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ, chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc phải thay đổi thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp, tháo bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh. Qua thống kê, hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 4.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động./.

Thu THủy , R Piên


Lượt xem: 17

Trả lời