Tỉnh Gia Lai phấn đấu có khoảng 1.370 bác sĩ vào năm 2025

Cập nhật 26/12/2022, 15:12:52

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện, nhất là những người dân đang sinh sống tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng.

Để đạt được mục tiêu này, một trong những mấu chốt quan trọng của ngành y tế đó là đầu tư về nhân lực. Hiện tại, tổng số nhân lực của toàn ngành y tế tỉnh Gia Lai có gần 5000 người, trong đó có 927 bác sĩ, gần 1.100 điều dưỡng, số còn lại là y sĩ, kỹ thuật viên và hộ sinh. Nhằm đưa ngành y tế ngày càng phát triển, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 sẽ thu hút được trên 440 bác sĩ, nâng tổng số bác sĩ công tác tại tỉnh lên 1.370 người kèm theo các chế độ đãi ngộ đối với ngành đặc thù./.

 Lệ Xuân, Thanh Sáng


Lượt xem: 2

Trả lời