Tỉnh Gia Lai: 62/184 xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 24/5/2019, 14:05:54

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Gia Lai chỉ có 62 xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm, đạt tỷ lệ 33,7%, thấp nhất trong số các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Nguyên nhân là do nhiều hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ít thực hiện đầy đủ thủ tục về bảo vệ môi trường, chính quyền một số xã chưa xây dựng phương án, kế hoạch phát triển cảnh quan sạch đẹp, việc thu gom rác thải, nhất là xử lý chất thải nguy hại vẫn tồn tại nhiều bất cập. Bên cạnh đó, không ít hộ dân ở làng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn giữ tập quán sinh hoạt lạc hậu, chưa xây dựng được nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước vệ sinh khiến việc thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm đạt thấp. Nhằm tháo gỡ vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo các sở, ngành cần xây dựng giải pháp cụ thể giúp các địa phương đẩy nhanh việc hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra./.

Thu Thủy, R’Piên


Lượt xem: 12

Trả lời