Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Biên phòng: Bế mạc huấn luyện quân nhân dự bị 2019

Cập nhật 19/8/2019, 09:08:52

Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng Gia Lai vừa bế mạc khóa huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019.

Trong thời gian từ ngày 1 đến 15/8/2019,  28 đồng chí sĩ quan, hạ sĩ quan được học tập, huấn luyện các nội dung kiến thức về quân sự, hậu cần, kỹ thuật đồng thời được huấn luyện và kiểm tra kiến thức Chuyên ngành Biên phòng. Quá trình tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bám sát kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tổ chức thực hiện sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% quân nhân dự bị đã được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự; nắm chắc nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh và một số nội dung khác. Kết quả kiểm tra, đánh giá nội dung huấn luyện Nghiệp vụ Biên phòng, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 53,6% đạt khá, giỏi, đơn vị xếp loại huấn luyện khá./.

Hữu Lanh – Mạnh Hà


Lượt xem: 28

Trả lời