Tiến độ triển khai các công trình thuộc Chương trình 135 năm 2018 đạt hơn 60%

Cập nhật 22/10/2018, 14:10:20

Theo kế hoạch trong năm 2018, tỉnh Gia Lai đầu tư hơn 128 tỷ đồng để triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng thuộc Chương trình 135, trong đó nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 115,5 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh bố trí nguồn vốn trên cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đầu tư xây dựng 185 công trình đường giao thông, 21 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, 19 công trình trường học, 1 đập thủy lợi, 1 trạm y tế và 6 công trình cung nước sạch cho người dân. Đến nay, các địa phương đã triển khai thi công xây dựng các công trình đạt hơn 60% về tiến độ và khối lượng, giải ngân đạt 50%; phấn đấu đến cuối năm 2018, hoàn thành việc xây dựng 100% công trình để đưa vào sử dụng./.

 Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 13

Trả lời