Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6.2018

Cập nhật 14/6/2018, 09:06:36

Thực hiện Thông báo số 75/TB-HĐND ngày 05/01/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh năm 2018 vào ngày 15 hàng tháng.

Tuy nhiên, do công việc đột xuất của tỉnh nên Thường trực HĐND tỉnh không tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ 6, ngày 15/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh thông báo đến lãnh đạo cơ quan hữu quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai được biết./.

Thu Thủy


Lượt xem: 24

Trả lời