Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019

Cập nhật 15/5/2019, 14:05:58

Hôm nay (15/5), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019. Đồng chí Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp công dân, một số công dân kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến những vướng mắc, chậm trễ trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất giữa cá nhân với cá nhân; quyền lợi giữa cá nhân với tập thể đơn vị làm kinh tế; cần phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ việc… Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của công dân đã được các ngành chức năng phân tích, giải đáp và giải quyết theo thẩm quyền tại buổi tiếp công dân. Về những vấn đề cần có thời gian để xem xét, làm rõ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Phan Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng yêu cầu các ngành chức năng và lãnh đạo các địa phương khẩn trương giải quyết cho công dân theo đúng các quy định của pháp luật để góp phần tạo đồng thuận, ổn định tư tưởng trong nhân dân; không để xảy ra các vụ việc gây bức xúc ở cơ sở./.

Hà Đức, R’Piên


Lượt xem: 13

Trả lời