Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật 10/11/2022, 16:11:06

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 19 ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng cuối năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022. Xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao năm 2022. Lựa chọn các nội dung, dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có khả năng triển khai và giải ngân vốn ngay trong năm 2022. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2022 bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát tất cả các dự án thuộc phạm vi quản lý để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, khẩn trương xây dựng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023./.

BT Hà Đức – R’Piên


Lượt xem: 3

Trả lời