Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 25/9/2020, 18:09:28

Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhằm duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 25/9/2020 UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Gia Lai; Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và ngành y tế.

Trong đó, yêu cầu: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chú trọng phòng, chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, trường học, cơ sở cách ly…; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế. Xét nghiệm ngay các đối tượng có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Chủ động chuẩn bị các kế hoạch, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Từng cơ quan, đơn vị phải có phương án cụ thể và thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý. Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng thật gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quết không để dịch lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới và hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; tổ chức tốt biện pháp cách ly y tế tập trung; bảo đảm an toàn các cơ sở y tế. Tiếp tục truyền thông thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19; cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone; tăng cường truyền thông về các biện pháp dự phòng các bệnh truyền nhiễm.

BT: Lê Thư


Lượt xem: 70

Trả lời