Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đạt 33,61% dự toán Trung ương giao

Cập nhật 08/4/2021, 13:04:27

Dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song trong 3 tháng qua, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 33,61% dự toán Trung ương giao và đạt 30,32% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong 3 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.530 tỉ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Tuy tiến độ thu ngân sách toàn tỉnh vượt kế hoạch nhưng một số địa phương tình hình thu ngân sách vẫn còn chậm. Đáng lưu ý là có 10/17 địa phương thu chưa đạt, gồm, huyện: Đak Pơ, Đức Cơ, Kông Chro, Mang Yang, Ia Grai, Chư Sê, Krông Pa, Ia Pa, thị xã An Khê và TP.Pleiku. Trong đó tiến độ thu ngân sách của huyện Ia Pa thấp nhất toàn tỉnh chỉ đạt 12,8%; kế đến là huyện Krông Pa đạt 15,5% và TP.Pleiku chỉ đạt 17,3%./.

Thiên Thanh, Duy Linh


Lượt xem: 8

Trả lời