Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo thích ứng an toàn với từng cấp độ dịch COVID-19

Cập nhật 07/12/2021, 17:12:58

Hôm nay (7/12), Sở Giao thông vận tải Gia Lai ban hành văn bản 2875 về việc tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đảm bảo thích ứng an toàn với từng cấp độ dịch COVID-19.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh căn cứ cấp độ dịch theo thông báo số 18/TB-UBND để tổ chức hoạt động vận tải theo hướng dẫn tại văn bản số 2511 ngày 30/10/2021 của Sở Giao thông vận tải. Đối với vận tải chở người nội bộ (chở công nhân, chuyên gia,…) hoạt động không quá 50% số ghế cấp phép (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm) khi có điểm đi, điểm đến thuộc địa bàn có dịch ở cấp 3, cấp 4 trên địa bàn tỉnh.

       BT: Đoàn Bình


Lượt xem: 15

Trả lời