Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Cập nhật 01/9/2021, 17:09:36

Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 505 chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Chỉ đạo quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đối với địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Đối với cấp tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu các văn bản của Trung ương để kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch tổ chức năm học 2021-2022 của UBND tỉnh để chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học mới tại địa phương mình bằng hình thức phù hợp. Chỉ đạo phân công cán bộ, công chức trực nắm tình hình, giải quyết công việc tại đơn vị, địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, giao lưu, liên hoan trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, giám đốc, thủ trưởng (hoặc phó phụ trách) các sở, ban ngành tỉnh; thường trực cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp không ra khỏi địa bàn tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền liên quan đến đơn vị, địa phương./.

BT Hà Đức


Lượt xem: 29

Trả lời