Tỉnh Gia Lai thông báo về cấp độ dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Cập nhật 30/11/2021, 08:11:54

Thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm  thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19”; Quyết định số 4800 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 UBND tỉnh Gia Lai thông báo cấp độ dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 29/11/2021 như sau:

Tỉnh Gia Lai hiện đang ở cấp độ 2.

Có 11/17 huyện, thị xã cấp độ 1 (mức bình thường mới) gồm thị xã an Khê, TX Ayun Pa và các huyện Chư Prông, Chư Pưh, Ia Pa, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, Kbang.

Có 5/17 huyện cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình) gồm Tp. Pleiku và các huyện Ia Grai, Phú Thiện, Chư Păh, Chư Sê.

Có 1/17 huyện cấp độ 3 (mức nguy cơ cao) là huyện Đak Đoa.

Có 193/220 xã, phường, thị trấn cấp độ 1 (mức bình thường mới).

Có 20/220 xã, phường, thị trấn cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình) gồm: xã Glar, H’Neng, Nam Yang, Kon Gang thuộc huyện Đak Đoa; xã Ia Pỉa, Ia Ke thuộc huyện Phú Thiện; Xã Chư Đăng Ya thuộc huyện Chư Păh; xã Chư Gu, huyện Krông Pa; xã Ia O, Ia Tô huyện Ia Grai; xã Ia Blang, huyện chư Prông; xã HBông, Ia Hlốp, Ia Tiêm thuộc huyện Chư Sê và các phường Thắng Lợi, Chi Lăng, Hội Phú, Thống Nhất, yên Đỗ và xã Chư Á thuộc Tp. Pleiku.

Có 4/220 xã, phường, thị trấn cấp độ 3 (mức nguy cơ cao) gồm phường Trà Bá, xã Biển Hồ, xã Tân sơn, Tp. Pleiku.

Có 3/220 xã, phường, thị trấn cấp độ 4 (mức nguy cơ cao) gồm xã Hà Bầu, Đăk Krong thuộc huyện Đăk Đoa, xã Ia Pal thuộc huyện Chư Sê./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 22

Trả lời