Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19

Cập nhật 26/10/2021, 11:10:55

Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 108 về việc vận  động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19.

Với phương châm: “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít chung tay góp sức để vượt qua dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân, ủng hộ kinh phí, hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, ngày công để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc triển khai Kế hoạch vận động, ủng hộ phải kịp thời, đảm bảo tính dân chủ, tự nguyện; sử dụng nguồn lực vận động được đúng mục đích, công khai, minh bạch, có hiệu quả theo quy định của Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Đợt cao điểm vận động: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 15/11/2021.

  • Tiếp nhận quyên góp ở cấp tỉnh:

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, số 26 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

+Số tài khoản: 5020 238 999999 – Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CN Đông Gia Lai.

  • Tiếp nhận quyên góp ở cấp huyện:

+Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hòa Giang, Duy Linh


Lượt xem: 11

Trả lời