Tiếp tục khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh Gia Lai – TP Hồ Chí Minh; Gia Lai – Bình Định

Cập nhật 01/12/2021, 16:12:24

Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 2806 và 2809 về việc: tiếp tục khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh Gia Lai – Bình Định và Gia Lai – TP Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh Gia Lai – Bình Định và ngược lại kể từ ngày 01/12/2021. Đối với vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện theo danh sách 7 tuyến vận tải khôi phục tạm thời gồm: Bến xe Đức Long, Bến xe Đức Cơ, AyunPa, Kbang, Krông Pa đi Bến xe Quy Nhơn và Bến xe Đức Long đi Bến xe Phù Mỹ và Bến xe Phù Cát.

Với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh Gia Lai – TP Hồ Chí Minh, danh sách tuyến vận tải khách cố định khôi phục tạm thời gồm các tuyến cố định là: Bến xe Đức Long, Bến xe Đức Cơ, An Khê, Kbang, Chư Sê, Krông Pa,  AyunPa, Đak Đoa đi Bến xe Miền Đông.

Yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn ban hành kèm theo văn bản 2511 ngày 30/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai và hướng dẫn của địa phương nơi đến./.

BT: Hòa Giang


Lượt xem: 13

Trả lời