Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc vận chuyển hàng hóa

Cập nhật 25/7/2021, 11:07:06

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc vận chuyển hàng hóa

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 1016 về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong việc vận chuyển hàng hóa. Theo đó, các sở, ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và những nhân viên nghiệp vụ thực hiện vận chuyển hàng hóa phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình hoạt động vận tải theo quy định đối với từng cấp độ phòng, chống dịch. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho lưu hành đối với lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp hàng hóa khi đã đáp ứng đủ các quy định của y tế về phòng, chống dịch. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiệm vụ được phân công tại các chốt kiểm soát hướng dẫn, điều phối các phương tiện qua chốt thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19./.

BT Trương Trang


Lượt xem: 23

Trả lời