Gia Lai có 6/220 xã, phường, thị trấn hiện ở cấp độ 2

Cập nhật 18/4/2022, 10:04:18

Đánh giá về cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 218 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tính đến 17 giờ chiều hôm qua (17/4), toàn tỉnh Gia Lai hiện có 6/220 xã, phường, thị trấn hiện đang ở cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình); 214/220, xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 1 (mức bình thường mới).

17/17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh hiện đang ở cấp độ 1 (mức bình thường mới). Toàn tỉnh Gia Lai hiện đang ở cấp độ 1 (mức bình thường mới). Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai không có địa phương nào ở cấp độ 3 và cấp độ 4 (mức nguy cơ cao và nguy cơ rất cao)./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 4

Trả lời