Đến ngày 17/10, tổng kinh phí tỉnh Gia Lai thực hiện hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 là hơn 63,1 tỷ đồng

Cập nhật 18/10/2021, 09:10:23

Hơn 63,1 tỷ đồng là tổng kinh phí tỉnh Gia Lai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh tính đến ngày 17/10/2021.

Trong đó, kinh phí thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ là hơn 20,2 tỷ đồng; kinh phí thực hiện hỗ trợ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và người lao động dừng tham gia BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ và Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ là hơn 32,4 tỷ đồng; đồng thời kinh phí thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 441 của UBND tỉnh Gia Lai là hơn 10,5 tỷ đồng. Hiện các địa phương, đơn vị và ngành BHXH tỉnh vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê đối tượng thuộc diện được hỗ trợ để giải quyết hỗ trợ kịp thời./.

 Mỹ Tiến, R’Piên


Lượt xem: 16

Trả lời