Công văn số 394 về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới

Cập nhật 19/9/2021, 18:09:10

Ngày 18/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 394 về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã tạm ổn định. Ca bệnh cuối cùng phát hiện trong cộng đồng là từ ngày 04/9/2021, đến nay sau 14 ngày không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS – CoV – 2 trong cộng đồng. Các trường hợp dương tính mới chủ yếu là đối tượng F1 hoặc người được đón về từ vùng dịch, hiện đang cách ly trong các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh. Các trường hợp tái dương tính sau thời gian điều trị chưa ghi nhận lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện các nội dung phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Thường trực BCĐ tỉnh thống nhất triển khai một số vấn đề sau:

Thống nhất triển khai Quyết định số 2686 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19” . Theo đó người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý. Triển khai thực hiện tốt phương châm “2 chống. 3 xây”. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và đặt báo nguy cơ theo 4 mức “Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, Nguy cơ”, “Bình thường mới” cho từng địa bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã, liên huyện, liên tỉnh.

Các địa phương quán triệt tinh thần “chủ động tấn công” và nguyên tắc phòng chống dịch “phòng ngừng tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý chất điểm, nhanh chóng ấn định tình hình” luôn chuẩn bị cho các tinh huống xấu hơn. Đưa ra các giải pháp tương ứng với từng mức nguy cơ, cần áp dụng ở phạm vi phù hợp với kết quả điều tra dịch tế, theo cụm dân cư hoặc khu vực, không nhất thiết phải toàn bộ đơn vị hành chính.

Các giải pháp gồm nhóm bắt buộc và nhóm do chính quyền địa phương bổ sung hoặc quyết định ở mức cao hơn, nhanh hơn phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo mục tiêu kép.

Bản đồ chống dịch được hình thành dựa trên các dữ liệu bắt buộc phải cập nhật từ cấp xã trở lên và thống nhất áp dụng trên toàn tỉnh do Thường trực Ban Chỉ đạo quyết định và thông tin 17 giờ mỗi ngày hoặc khi có tình huống./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 41

Trả lời