Công điện khẩn số 17 của UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 24/7/2021, 16:07:00

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thành phố Pleiku.


Lượt xem: 37

Trả lời