Cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế

Cập nhật 26/10/2021, 18:10:09

Căn cứ tình hình dịch bệnh, điều kiện, năng lực y tế trên địa bàn tỉnh và tỉ lệ dân số từ 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid – 19. UBND tỉnh Gia Lai thông báo cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh đến 17 giờ ngày 25/10/2021 như sau:

Đối với cấp tỉnh, tỉnh Gia Lai hiện đang cấp độ 2.

Đối với cấp huyện, hiện tỉnh Gia Lai có 15/17 huyện, thị xã, thành phố mức độ 1 (mức bình thường mới) gồm: Tp. Pleiku, thị xã Ayun Pa, thị xã An Khê và các huyện Đăk Đoa, Mang Yang, Kbang, Kông Cho, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông, Phú Thiện, Krông Pa, Ia Pa, Chư Păh và huyện Chư Pưh. Có 2/17 huyện ở cấp độ 2 (mức nguy cơ trung bình) gồm huyện Chư Sê và huyện Đăk Pơ.

Đối với cấp xã, phường, thị trấn: có 213/220 xã, phường, thị trấn mức độ 1; có 5/220 xã, phường, thị trấn mức độ 2 gồm: xã Tân An thuộc huyện Đức Cơ và 4 phường gồm Phù Đổng, Thắng Lợi, Yên Đổ và Hoa Lư, Tp. Pleiku; có 1/220 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 (mức nguy cơ cao) gồm thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê; có 1/220 xã, phường, thị trấn cấp độ 4 (mức độ nguy cơ rất cao) gồm xã Ia Blang, huyện Chư Sê./.

BT: Lệ Xuân


Lượt xem: 9

Trả lời