THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 5 BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH GIA LAI Thông báo về các trường hợp ca bệnh ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 02/2/2021, 15:02:16

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 5 BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH GIA LAI Thông báo về các trường hợp ca bệnh ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Lượt xem: 147

Trả lời