Thông cáo báo chí kỳ họp thứ 31 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Cập nhật 20/6/2019, 09:06:41

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, tại Thành phố Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã họp kỳ 31. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các công việc thuộc thẩm quyền.

 1- Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác giao đất tái định cư và công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn huyện. 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Nguyễn Ngọc Quang đã thiếu kiểm tra, giám sát, để cấp dưới tham mưu lập, trình ký các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án công trình đường Phan Đình Phùng (nối dài) không đảm bảo nội dung, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định; ký giao đất cho một số hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định của pháp luật; thiếu kiên quyết xử lý nghiêm một số trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trái pháp luật. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Quang bằng hình thức khiển trách.

  2- Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Thi Thơ – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Ba, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đak Đoa.

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy đồng chí Hoàng Thi Thơ có các khuyết điểm, vi phạm như trong Quyết định số 180/QĐ-SNNPTNT, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: “Liên quan đến việc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2016 theo Kết luận số 15/KL-TTr, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Thanh tra tỉnh”. Đồng chí đã vi phạm Điều 9, Quy định số 47- QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Những vi phạm của đồng chí Hoàng Thi Thơ đã làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và đơn vị nơi đồng chí công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thi Thơ bằng hình thức cảnh cáo.

 3- Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ia Grai; kiểm tra việc  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Ia Grai và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 


Lượt xem: 18

Trả lời