Thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật

Cập nhật 05/6/2023, 10:06:01

Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thao khẩu đội súng máy phòng không kiêm nhiệm cấp tỉnh năm 2023, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong khu vực diễn tập và vùng lân cận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông báo lịch bắn đạt thật tại Thao trường bắn Chư Jô, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa từ 07 giờ đến 16 giờ các ngày (từ ngày 06 đến ngày 16/6/2023).

Trong thời gian tổ chức bắn đạn thật, ngoài thành phần bảo đảm, phục vụ bắn, đề nghị các cơ quan, đơn vị không tổ chức huấn luyện xung quanh khu vực Thao trường bắn Chư Jô để bảo đảm công tác an toàn.

Bộ CHQS tỉnh đề nghị: Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, Ban CHQS các huyện: Đak Đoa, Chư Pah, TP. Pleiku, UBND xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa; Sư đoàn Bộ binh 320 thuộc Quân đoàn 3 bằng mọi biện pháp thông báo cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong khu vực biết thời gian, địa điểm diễn ra bắn đạn thật; nghiêm cấm người và gia súc vào khu vực thao trường trong thời gian tổ chức bắn đạn thật. Nếu trong thời gian Bộ CHQS tỉnh tổ chức bắn đạn thật, cá nhân, tổ chức cố tình không chấp hành, để xảy ra mất an toàn thì đơn vị tham gia bắn đạn thật của Bộ CHQS tỉnh không chịu trách nhiệm./.

 


Lượt xem: 5

Trả lời