Thông báo về việc lùi thời điểm nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Cập nhật 23/3/2023, 09:03:40

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định lùi thời điểm nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) từ ngày 15/3/2023 sang ngày 31/3/2023.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh trong độ tuổi quy định trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023), Sở TT&TT tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn Gia Lai, Bưu điện tỉnh Gia Lai; Cơ quan báo chí địa phương và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thông báo rộng rãi tới các em học sinh trong độ tuổi quy định có thể tham gia Cuộc thi này. Các em học sinh có thể tiếp tục gửi bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 đến ngày 31/3/2023 (theo dấu Bưu điện).


Lượt xem: 2

Trả lời