Thông báo triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019

Cập nhật 22/8/2019, 14:08:45

Hội đồng Thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh và cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2019.

Theo đó, thí sinh phải có mặt lúc 13 giờ 30 phút, ngày 13/9/2019 tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (số 58 đường Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, thành phố Pleiku để khai mạc kỳ thi, phổ biến nội quy, quy chế, lịch thi, phát giấy báo dự thi, điều chỉnh và bổ sung thông tin thí sinh (nếu có).

Vòng 1 của kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 14 đến ngày 15/9/2019 tại Phân hiệu Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh tại Gia Lai (đường Trần Nhật Duật, thôn 1, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, Gia Lai). Ở vòng 1 gồm 2 môn thi: môn kiến thức chung và Ngoại ngữ (Tiếng Anh) với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

Vòng 2 của kỳ thi được tổ chức vào ngày 21/9/2019 tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai với môn Nghiệp vụ chuyên ngành. Riêng đối với thí sinh dự tuyển vào công chức ngạch chuyên viên trong các cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thi thực nghiệm việc tập hợp, vận động thanh niên, khả năng tổ chức các hoạt động phong trào đối với.

Danh sách thí sinh, bố trí phòng thi, số báo danh và mọi thông tin có liên quan đến kỳ thi sẽ được đăng tải trên Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (tinhuygialai.org.vn)./.

BT Ngô Thanh, Đào Hiền


Lượt xem: 39

Trả lời