Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Cập nhật 17/8/2018, 13:08:11

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam 2/9, UBND tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

 Về treo Cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám từ sáng ngày 19/8/2018 đến hết ngày 19/8/2018; và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9 từ sáng ngày 02/9/2018 đến hết ngày 02/9/2018.

Về nghỉ lễ: Kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam 2/9; công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ liên tục từ ngày 01/9/2018 đến ngày 03/9/2018.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực xử lý công việc và bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày lễ, ngày nghỉ./.

BT: Mỹ Tiến


Lượt xem: 187

Trả lời