Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai

Cập nhật 11/5/2022, 10:05:37

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai.

Chào mừng Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo: các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/5/2022 đến hết ngày 25/5/2022./.


Lượt xem: 23

Trả lời