Thông báo tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 16/9/2022, 15:09:23

Thông báo tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND tỉnh Gia Lai thông báo: Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào lúc 14h ngày 19/9/2022 tại Hội trường 2/9, TP.Pleiku. Nội dung Kỳ họp: kiện toàn lãnh đạo UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, theo Thông báo kết luận số 71 ngày 14/9/2022 của Thường trực HĐND tỉnh./.

BT: Mỹ Tiến


Lượt xem: 4

Trả lời