THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid của tỉnh

Cập nhật 02/2/2021, 17:02:03

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid của tỉnh


Lượt xem: 53

Trả lời