THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 31/1/2019, 14:01:45

Hiện nay trên địa bàn thành phố Pleiku, các huyện (Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh) nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao; cấp IV (cấp nguy hiểm).

Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã, chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; huy động lực lượng chữa cháy rừng khi đám cháy mới phát sinh; báo cáo ngay cho Chi cục Kiểm lâm để có biện pháp ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra./.


Lượt xem: 23

Trả lời