THÔNG BÁO – Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cập nhật 06/2/2020, 16:02:46

Tính đến ngày hôm nay (06/02/2020) trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, cụ thể:

– Khu vực các huyện, thị xã, thành phố: Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Krông Pa, Đak Đoa, Mang Yang và thành phố Pleiku đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

– Các huyện: Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê đang ở cấp IV (cấp nguy hiểm).

Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã, chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ;triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng;huy động lực lượng chữa cháy rừng khi đám cháy mới phát sinh; báo cáo ngay cho Chi cục Kiểm lâm để có biện pháp ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra./.

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM

 Nguyễn Duy Lân


Lượt xem: 54

Trả lời