Thị xã Ayun Pa – Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2023

Cập nhật 22/3/2023, 10:03:15

Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ Ayun Pa vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023.

Lớp tập huấn được chia làm 02 lớp, thời gian từ ngày 21-24/3/2023 với sự tham gia của 168 học viên là Bí thư hoặc Phó Bí thư hoặc người được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ trực thuộc Thị uỷ, UBKT Đảng uỷ các xã, phường, công an, quân sự thị xã. Nội dung tập huấn là các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cấp cơ sở, trao đổi các nghiệp vụ chuyên môn, triển khai, phổ biến một số văn bản mới về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, quy trình, kỹ năng thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cấp cơ sở. Ngoài ra tại buổi tập huấn các học viên còn được chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại cơ sở. Qua lớp tập huấn giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng quy định.

CTV: Bích Hương – Nguyễn Sang


Lượt xem: 5

Trả lời