Thị xã Ayun Pa huy động trên 230 tỷ đồng để hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 24/6/2022, 14:06:10

Cùng với thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa là 2 địa phương cấp huyện, thị xã, thành phố đầu tiên của tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong hơn 10 năm triển khai xây dựng Chương trình mục tieu Quốc gia xây dựng NTM, thị xã Ayun Pa đã huy động hơn 230 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí.

 Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước là trên 194 tỷ đồng, chiếm 84,49% tổng nguồn vốn. Trong tổng số trên 30 tỷ đồng còn lại, các tầng lớp Nhân dân trong thị xã đã đóng góp trên 18 tỷ đồng, chiếm 7,76% tổng nguồn vốn, còn lại là các nguồn vốn huy động khác. Cùng với đó, Nhân dân trên địa bàn các xã xây dựng NTM đã tự nguyện hiến trên 6.400 m2 đất, trên 6.300 ngày công để xây dựng NTM.

Chính nhờ quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, bộ mặt nông thôn của thị xã Ayun Pa đã không ngừng thay đổi, cơ sở hạ tầng được đầu tư, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,6%. Đến nay, 4/4 xã của thị xã Ayun Pa gồm: Chư Băh, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Sao đã đạt chuẩn NTM và đang trên hành trình chuẩn bị các điều kiện để xây dựng NTM nâng cao./.

 Quốc Linh, Minh Trung


Lượt xem: 10

Trả lời